Središče za javno zgodovino snema pričevanja in delo na terenu za različne raziskovalne projekte, ki jih izvaja oddelek za zgodovino. Snemamo tudi simpozije, kjer je organizator Oddelek za zgodovino. Snemamo tudi različne dogodke, kjer sodelujejo člani Središča. Video izdelki so objavljeni na dveh YouTube kanalih.

Starejša produkcija, ki je nastala do aprila 2021 je dostopna na YouTube kanalu zgodovina.si - YouTube.

Posnetki nastali po aprilu 2021 so dostopni na YouTube kanalu Oddelka za zgodovino.

Pregled vse video produkcije, razen tiste iz projekta o okupacijskih mejah je dostopen na Video izdelki Oddelka za zgodovino in Središča za javno zgodovino V seznamu so filmi navedeni od najstarejšega do najnovejšega. Seznam vsebuje povezavo do filma, naslov filma, ključne besede, dolžino posnetka, osebe, ki so sodelovale pri nastanku posnetka in datum posnetka.

V okviru raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, je nastalo večje število posnetkov. Podroben pregled z ključnimi besedami je dostopen na Videoposnetki pri projektu Okupacijske meje.