Središče za javno zgodovino in Oddelek za zgodovino sta pripravila različne razstave. Posamezne razstave so dostopne tudi na spletu.

Razstave nastale pri projektu Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva so dostopne na okupacijskemeje.si.