Naše tekoče aktivnosti lahko spremljate na FB profilu.

Središče za javno zgodovino si skozi svoje delovanje prizadeva razširjati ugotovitve zgodovinopisja čim širši javnosti in tako pripomoči k razvoju kritičnega mišljenja ter zavedanja o večplastnosti, kompleksnosti, kontinuiteti in kontekstualizaciji procesov in pojavov v družbi. Posledično je namen središča tudi informiranje o pomenu znanja in vedenje o samih sebi, lastni preteklosti in preteklosti drugih za razvoj korektnih in spoštljivih odnosov. Slednje je izrednega pomena, saj omejuje škodo, ki jo povzroča širjenje lažnih novic in manipuliranje z zgodovinskimi dejstvi v okviru različnih ideologij. Poleg tega kritično mišljenje in kvalitetne in preverjene informacije omogočajo, da se javnost odreče presojanju sveta na podlagi stereotipnih in zmanipuliranih prepričanj. Posledično javna zgodovina omogoča povezovanje in medsebojno razumevanje različnih skupin, ki se npr. razlikujejo v narodni, politični, kulturni, generacijski, idejni itd. pripadnosti. Središče za zgodovino deluje na sledečih področjih: public history, vizualizacija zgodovine skozi design, umetnost, plakate, spomenike, sporočilnost drugih javnih besedil (npr. grafiti, glasba) in tudi obravnava kulturno-političnih tokov. Cilje na omenjenih področjih pa dosega s pomočjo znanstvenih raziskav, izobraževanja in različnih oblik pojavljanja v javnosti. Namen Središča za javno zgodovino je namreč razširjanje preverjenih in na znanstvenih metodah temelječih zgodovinopisnih spoznanj čim širši javnosti. Ker želi središče približati poznavanje preteklosti in njen pomen za razumevanje sedanjosti tudi mladim, je eden od namenom tudi predstavljanje zgodovine na čim bolj plastičen in duhovit način. Prav tako pa so vsebine primerne tudi za uporabo v šolskem prostoru. Pedagoško področje pa ni edino, saj središče stremi k interdisciplinarnosti, tako se središče povezuje tudi z geografijo, arhitekturo in drugimi področji. Središče zagotavlja usmerjeno in sistematično delovanje na še nerazvitem področju javne zgodovine.